Mikä on E-E-A-T?

E-E-A-T viittaa käsitteeseen “Experience, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness” (E-E-A-T), joka on osa Google Search Quality Rater Guidelines -ohjeistusta. Google päivitti ohjeistustaan joulukuussa 2023, lisäämällä edelliseen E-A-T ohjeistukseensa vielä toisen E:n, Experience. Tässä artikkelissa kerron mitä tämä tarkoittaa ja mikä on muuttunut hakukoneoptimoinnissa vuonna 2023.

Experience, expertise, authoritativeness, trustworthiness

E-E-A-T edellyttää ensikäden kokemusta, asiantuntijuutta, auktoriteettia ja luotettavuutta. Verkkosivustollasi tulisi olla asiantuntijoita, joilla on ensikäden kokemus ja arkipäivän asiantuntemus. Verkkosivustosi tulisi myös olla luotettava lähde, jolla on kokemusta aiheesta, jotta Google voisi näyttää sivustosi korkealla hakutuloksessa. E-E-A-T auttaa hakukoneita tunnistamaan korkealaatuiset sivustot ja tarjoamaan käyttäjille relevanttia ja arvokasta sisältöä.

E-E-A-T:n myötä, Google pyrkii “palkitsemaan” sivuja, joilla kirjoittaja on itse kokenut aiheen, mistä hän kirjoittaa. Jos sinulla ei ole kokemusta, kutsu asiantuntija kirjoittamaan sivullesi, jolla on kokemusta aiheesta.

E-E-A-T:n merkitys korostuu erityisesti joillakin aloilla, kuten terveydenhuollossa, rahoituksessa ja lakiasioissa. Tällaisilla aloilla hakukoneiden käyttäjät etsivät erityisen luotettavaa tietoa, joten verkkosivustojen on täytettävä korkeammat standardit E-E-A-T:ssa.

Mitä korkeampi E-E-A-T-pisteet ovat, sitä todennäköisemmin verkkosivusto sijoittuu hyvin hakukoneiden tulossivuilla (SERP). On myös tärkeää huomata, että E-E-A-T on vain yksi tekijä muiden joukossa, joita Google ottaa huomioon arvioidessaan verkkosivustoja, eikä sitä tulisi olla ainoa keskittyminen SEO-strategiassa. Auktoriteetti- ja luotettavuustekijät, kuten vahvoilta ja relevantilta sivustoilta tulevat linkit ja maininnat, ovat aina olleet tärkeitä ja ovat edelleen. Edelleen T, trust, on näistä kirjaimista se tärkein, eli backlinkit, brändihaut ja brändimaininnat muualla sivustoilla, rankatakseen kärkipaikoilla kilpailluilla sanoilla.

E-E-A-T päivitys tuli juuri Chat GPT:n aikoihin, kun internet täyttyy autogeneroidusta sisällöstä. Uskon että uniikki sisältö, lähteet sekä E-E-A-T on entistä tärkeämpää tulevaisuuden SEO:ssa sijoittuakseen kärkipaikoille Googlen hakutuloksissa.

E-E-A-T esimerkkejä

  • iPhone-arvostelua varten kirjoittajan on käytettävä tuotetta.
  • Helsingin parhaiden baarien opas-artikkelia varten, kirjoittajan on pitänyt vierailla niissä.
  • Yön yli haudutetun kaurapuuron reseptiä varten kirjoittajan on täytynyt itse kokeilla reseptiä.
  • Artikkelia varten, jossa kerrotaan, miten auttaa ihmisiä selviytymään psyykkisestä sairaudesta, kirjoittajan on itse täytynyt käydä sairaus läpi tai auttanut muita ihmisiä siinä.
  • Opasta varten, joka kertoo, miten menestyä liiketoiminnassa, kirjoittajan on itse pitänyt menestyä siinä.
  • Artikkelissa jossa kerrotaan miten onnistua hakukoneoptimoinnissa, kirjoittajan on itse pitänyt hakukoneoptimoida sivustoja, jne.

Yhteenveto

E-E-A-T on tärkeä tekijä hakukoneiden algoritmissa vuonna 2023, ja se edellyttää verkkosivustojen sisällöltä ensikäden kokemusta, arkipäivän asiantuntemusta, auktoriteettia ja luotettavuutta. Vaikka E-E-A-T on tärkeä, se ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa hakukoneiden rankingiin, joten SEO-strategiassa tulisi huomioida myös muut tekijät. Uskon että uniikki sisältö, lähteet sekä E-E-A-T entistä tärkeämpää sijoittuakseen kärkipaikoille Google-hakutuloksissa tulevaisuudessa.

Lähteet

Makosiewicz, M. (2023, March 6). E-E-A-T Is the New E-A-T. What the New “E” Means for SEO. SEO Blog by Ahrefs. Retrieved April 30, 2023, from https://ahrefs.com/blog/eeat-seo/

Ray, L. (2022, December 15). E-E-A-T and Major Updates to Google’s Quality Rater Guidelines. Search Engine Land. Retrieved April 30, 2023, from https://searchengineland.com/google-search-quality-rater-guidelines-changes-december-2022-390350

Southern, M. G. (2022, December 15). Google E-E-A-T: How to Demonstrate First-Hand Experience. Search Engine Journal. Last updated March 6, 2023. Retrieved April 30, 2023, from https://www.searchenginejournal.com/google-e-e-a-t-how-to-demonstrate-first-hand-experience/474446/

Kasvuhakkerointia ja hakukoneoptimointia päivittäin, vuodesta 2019. Auttanut yli 40 yritystä hakukoneoptimoinnissa ja kasvussa. Growth Hacker ja SEO-konsultti kasvumarkkinointiyrityksessä Genero – the Growth Marketing Agency for the Nordics. Meta, Google Ads, linkedin ja Youtube markkinointi ja leadgeneration. Asiakkaina B2B, B2C ja e-commerce yritykset. Hakukoneoptimointia suomen, ruotsin, englannin, norjan, tanskan, saksan ja ranskan kielillä. Opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteriksi, aiheena kehityspsykologia, Åbo Akademissa. Vapaa-aikana kasvattaa leikkokukkia sekä koodaa ja kirjoittaa Slow Flower Garden -blogia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *