Mikä on Code To Text Ratio?

Code To Text Ratio tarkoittaa suhteellista suhdetta HTML-koodin ja tekstin välillä sivustolla ja se on tärkeä osa hakukoneoptimointia. Se auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä ja arvioimaan sen sijoitusta hakutuloksissa. Optimaalinen Code To Text Ratio on noin 25-70%, jotta hakukoneet voivat pitää sivustoa relevanttina ja luotettavana. SEO-asiantuntijat voivat auttaa sivuston omistajia optimoimaan Code To Text Ratio ja parantamaan sivuston hakukoneoptimointia.

Katso muu SEO-sanasto.