Mikä on Core Web Vitals?

Core Web Vitals on uusi SEO- ja hakukoneoptimointiin liittyvä mittari, joka auttaa sivuston omistajia ja kehittäjiä ymmärtämään, kuinka hyvin sivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin. Core Web Vitals mittaa kolme eri asiaa: latausnopeus, interaktiivisuus ja visuaalinen sujuvuus. Latausnopeus mittaa, kuinka nopeasti sivusto latautuu ja kuinka nopeasti käyttäjät voivat aloittaa sivuston käytön. Interaktiivisuus mittaa, kuinka nopeasti sivusto reagoi käyttäjän toimintoihin. Visuaalinen sujuvuus mittaa, kuinka hyvin sivuston animaatiot ja muut grafiikat toimivat. Core Web Vitals tarjoaa sivuston omistajille ja kehittäjille tärkeää tietoa sivuston suorituskyvystä ja käyttökokemuksesta. Se auttaa heitä ymmärtämään, mitkä asiat vaikuttavat sivuston suorituskykyyn ja käyttökokemukseen, ja antaa heille mahdollisuuden tehdä tarvittavia muutoksia sivuston suorituskyvyn ja hakukoneoptimointiin liittyvien asioiden parantamiseksi.

Katso muu SEO-sanasto.