Mikä on Redirect?

Redirect on tekninen termi, joka tarkoittaa ohjaamista toiseen sivustoon. Se on yksi tärkeimmistä hakukoneoptimointiin liittyvistä tekniikoista. Redirect-tekniikkaa käytetään ohjaamaan kävijöitä oikeaan sivustoon, jotta he saavat tarvitsemansa tiedot. Se auttaa myös hakukoneita löytämään ja indeksoimaan sivuston sisällön. Redirect-tekniikkaa käytetään myös estämään sivuston sisällön indeksoimista vääriin sivustoihin ja parantamaan sivuston hakukoneoptimointia. Redirect-tekniikkaa käytetään myös auttamaan sivuston sisältöä näkymään hakukoneissa ja parantamaan sivuston SEO-suorituskykyä.

Katso muu SEO-sanasto.