Mikä on Thumbnails?

Thumbnails ovat pieniä kuvia, jotka näkyvät hakutuloksissa hakukoneissa. Ne ovat tärkeitä SEO:n ja hakukoneoptimoinnin kannalta, koska ne voivat auttaa sivuston omistajia saamaan enemmän liikennettä sivustolleen. Thumbnails voivat olla kuva, video tai animaatio, ja ne voivat olla eri kokoisia. Thumbnails voivat sisältää myös linkin, joka vie käyttäjän sivustolle, jossa he voivat lukea lisää sivuston sisällöstä. Thumbnails voivat myös sisältää lyhyen kuvauksen sivuston sisällöstä, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä. Thumbnails voivat olla myös erittäin tärkeä osa SEO- ja hakukoneoptimointistrategiaa, koska ne voivat auttaa sivuston omistajia saamaan enemmän liikennettä sivustolleen.

Katso muu SEO-sanasto.